Credit Suisse AG Interest Linked Bond 2019

12 september 2011

Enkele kenmerken

Credit Suisse AG, London branch (UK) Interest Linked Bond 2019 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Credit Suisse AG London branch en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende de 4 eerste jaren. Daarna, gedurende de 4 laatste jaren, vertegenwoordigt de jaarlijkse coupon 3 maal het verschil tussen de langetermijnrente en de kortetermijnrente op de jaarlijkse observatiedata, met een minimum van 0% en een maximum van 7% bruto. Actuarieel brutorendement van minimum 1,80% en maximum 5,04% ( inclusief 2% instapkosten).

 • Emittent Credit Suisse AG, London Branch (Vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk)
 • Rating S&P: A+ (outlook: stabiel) / Moody’s: Aa1 (outlook: negatief)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V.2 ISIN-code XS0669403221 Munteenheid EUR
 • Inschrijving op de primaire markt van 05/09/2011 tot 29/09/2011 
 • Uitgifte- en betaaldatum: 30/09/2011 
 • Nominale waarde: EUR 1.000 
 • Uitgifteprijs: 100% 
 • Instapkosten: 2%
 • De emittent behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.
 • Eindvervaldag 30/09/2019
 • Jaarlijkse coupons van 2012 tot 2015: 4% bruto per jaar. Van 2016 tot 2019: 3 x (CMS 30 jaar – CMS 2 jaar) met een minimum van 0% en een maximum van 7% bruto
 • Betaaldatum van de coupons Op 30 september van elk jaar, van 2012 tot 2019. Als 30 september geen werkdag is, gebeurt de betaling op de volgende werkdag.
 • Roerende voorheffing 15% op de uitgekeerde coupons. De fiscale behandeling van dit schuldinstrument hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.