CKV verlaagt de spaarrente

20 Februari 2014

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook CKV de rente van haar spaarrekening. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 1 maart 2014 . Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

CKV Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 1,00%
  • De getrouwheidspremie wordt 0.90% (voorheen 1.20%)

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1900 euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3800 euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Vergelijk alle spaarrekeningen

Test onze spaarsimulator