Ckv is leider af in het spaarklassement

29 oktober 2011

In detail

Ckv (Centrale kredietverlening) verlaagt de basisrente van de klassieke spaarrekening van 1,60% naar 1,00%. De getrouwheidspremie blijft wel onveranderd op 1,20%. De getrouwheidspremie wordt jaar na jaar toegekend voor bedragen die minstens 12 maand op de rekening bleven. Indien U opteert om een spaarrekening gedurende het kalenderjaar af te sluiten, wordt het nominaal saldo onmiddellijk uitbetaald. De gelopen intresten op dit bedrag worden na de renteafrekening per 31 december van het betreffende kalenderjaar overgeschreven naar een zichtrekening van uw keuze.