CBC Bank verlaagt de rente van de online spaarrekening

1 mei 2013

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt CBC bank de rente van haar online spaarrekeningen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Online spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,80% (voorheen 0,90%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

De rentevoeten zijn geldig voor spaartegoeden tot 500.000 euro. Voor spaartegoeden groter dan 500.000 euro zal de basisrente 0,10% bedragen en dit op het volledige bedrag.