BPOST BANK publiceert TAK 21 rendement voor 2012

26 januari 2013

In detail

Het globale bruto rendement voor Post Optima BEST en Post Optima junior bedraagt 3,25% voor de nieuwe stortingen uitgevoerd in 2012. Voor de bestaande contracten bedraagt het globale rendement in 2012, toegepast op de bestaande reserve op 31/12/2011, 3,00%. Zoals elk jaar worden deze globale en op jaarbasis berekende brutorendementen meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring van het winstdelingsplan door de algemene aandeelhoudersvergadering van AG Insurance.