Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Bpost bank lanceert spaarrekening met hoge getrouwheidspremie

2 januari 2015

Vanaf 5 januari 2015 kunnen spaarders online of in een kantoor van bpost bank een nieuw type spaarrekening openen: de  Ritmo spaarrekening. Deze nieuwe spaarrekening biedt een basisrente van 0,30% en een getrouwheidspremie van 1,50%. De tegoeden op de Ritmo spaarrekening worden opgebouwd met stortingen van maximum 500 euro per maand. Met de Ritmo spaarrekening wil bpost bank zijn cliënten aanmoedigen eventuele overschotten beter te laten renderen. Anderzijds wil bpost bank ook (jonge) mensen stimuleren om een spaarreserve op te bouwen.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest