Bond zonder Naam geeft obligatie uit

30 oktober 2012

In detail

Bond zonder Naam vzw wil haar nieuwe project “Stiltehoeve Metanoia” tot een maatschappelijk gedragen initiatief maken. Daarom nodigt zij iedereen uit – en haar leden in het bijzonder – zich in te schrijven op een obligatielening.

Het kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldatum, 7 jaar na de uitgiftedatum. Elke koper ontvangt jaarlijks in ruil een rentevergoeding van 3%. In het kader van deze uitgifte zullen maximaal 3.000 obligaties worden uitgegeven voor een waarde van EUR 3.000.000. De obligaties hebben elk een nominale waarde van EUR 1.000. Het minimale inschrijvingsbedrag is EUR 1.000. Er is geen maximum vastgesteld.

U kunt intekenen van 01/11/2012 tot 30/11/2012. Om in te tekenen vult u het online inschrijvingsformulier (www.bzn.be) volledig in. Enkele minuten nadat u het online inschrijvingsformulier heeft “verzonden” zult u op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging ontvangen. Ten laatste 15 dagen na het einde van de biedingsperiode (30/11/2012 onder voorbehoud van vervroegde afsluiting of verlenging) zal de raad van bestuur van BZN de lijst van obligatiehouders goedkeuren, de nieuwe obligatiehouders daarover informeren en hen de instructies voor de betaling van het bedrag van de inschrijving meedelen. De betalingstermijn is vastgesteld op maximum 15 dagen.

Alle communicatie met de obligatiehouders zal gebeuren via e-mail. Personen die geen toegang hebben tot internet of e-mail kunnen een inschrijvingsformulier aanvragen dat hen per post wordt opgestuurd. Dat kan telefonisch op het nummer 03 201 22 17. Na ontvangst van het ingevulde formulier zullen alle verdere berichten per post aan deze obligatiehouders verzonden worden. Na de verwerking van de betaling, en uiterlijk binnen 15 dagen na de betaling, ontvangt de obligatiehouder een bevestiging van de ontvangst van de betaling en een certificaat van inschrijving in het register van obligatiehouders.

De obligaties staan op uw naam, en blijven op uw naam staan. Zij kunnen niet worden omgezet in enige andere vorm. De eigendom van de obligaties zal uitsluitend blijken uit een inschrijving in het register. Van deze inschrijving wordt een certificaat afgeleverd aan de eigenaar van de obligaties (de “Obligatiehouder”). De obligaties zijn vrij overdraagbaar, zowel aan andere obligatiehouders als aan derden. Er zijn geen extra instap- of uitstapkosten.

De roerende voorheffing wordt ingehouden op basis van de op datum geldende wetgeving. Met de fiscale wijzigingen vanaf 2012 stijgt de roerende voorheffing van 15 naar 21%. Er wordt tevens een bijkomende heffing van 4% toegepast op sommige inkomsten uit rente aan belastingsplichtigen met investeringen die jaarlijks meer dan 20.020 euro aan intresten opleveren. Deze bijkomende belasting is echter enkel van toepassing op het saldo voor roerende inkomsten onderworpen aan het 21% tarief dat boven de 20.020 euro uitkomt. De extra heffing kan aan de bron worden afgehouden. Een bestaat een algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten.

Alle burgers zullen hun roerende inkomsten moeten aangeven via de personenbelasting. Er bestaat echter een uitzondering: inkomsten op producten waarop een bijkomende heffing van 4% aan de bron wordt afgehouden, moeten niet aangeven worden. Dat geldt ook voor personen waarvan de roerende inkomsten minder dan 20.020 euro bedragen en die voor de anonimiteit toch voor de extra heffing van 4 procent aan de bron kiezen.