BNPP Fortis : Free Invest Plan rendementen 2011

13 februari 2012

In detail

Het globale brutorendement van Free Invest Plan voor nieuwe stortingen in 2011 bedraagt 3,50 %. De gewaarborgde basisrentevoet van Free Invest Plan voor nieuwe premies, gestort in 2011, bedroeg 2,75 %. Dankzij de winstdeling bedraagt het globale brutorendement voor 2011 op de reserve zoals deze bestond op 31/12/2010, 3,10 %.. Premies gestort aan een hogere rentevoet dan dit globale rendement, genieten als bruto rendement hun gewaarborgde rentevoet. Meer zelfs, voor de nettostortingen die de klant heeft uitgevoerd in 2011 bedraagt het globale rendement 3,50 %. Zoals elk jaar worden deze globale en op jaarbasis berekende brutorendementen meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring van het winstdelingsplan door de algemene aandeelhoudersvergadering van AG Insurance. De rendementen uit het verleden houden geen waarborg , noch een beperking voor de toekomst in. Gezien tak 21-levensverzekeringen mikken op een beleggingshorizon van minimum 8 jaar, zijn ook de prestaties op langere termijn een belangrijke indicator. Daarom is het nuttig te onderstrepen dat Free Invest Plan over de voorbije 8 jaar een gemiddeld jaarlijks globaal brutorendement behaald heeft van 3,79 %.