BNP Paribas Fortis: Spaaractie in januari 2012 op Online Spaarrekening Premium

29 december 2011

In detail

Voor nieuwe stortingen tussen 2 januari en 31 januari 2012 (in verrichtingsdatum) en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen tijdens diezelfde periode, zal de getrouwheidspremie op de Online Spaarrekening Premium al na 11 maanden verworven zijn voor zover deze sommen zolang ononderbroken op de rekening blijven staan. De getrouwheidspremie wordt samen met de basisrente aan het kapitaal op uw rekening toegevoegd met valutadatum 01/01/2013. In de huidige onzekere renteomgeving is deze spaarformule hierdoor een interessante opportuniteit voor klanten die hun spaargelden voor 11 maanden kunnen vastleggen maar die toch bij onvoorziene omstandigheden, de mogelijkheid willen behouden deze gelden te kunnen opvragen. De sommen op de Online Spaarrekening Premium blijven immers altijd beschikbaar.

De vergoeding van de Online Spaarrekening Premium bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, beide uitgedrukt in een percentage op jaarbasis.  De basisrente op de Online Spaarrekening Premium bedraagt 1,00%. Ze wordt dag na dag berekend en is niet gewaarborgd. Ze kan schommelen naargelang de evolutie van de financiële markten.  De getrouwheidspremie bedraagt 1,00%. De getrouwheidspremie van toepassing op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode van 12 maanden. De minimum inlage om te genieten van dit tarief op deze internetspaarrekening is 12.500 EUR.