Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

BNP Paribas Fortis Funding: nieuwe obligaties op 5 jaar in australische dollar

8 november 2011

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gegarandeerd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich engageert om terug te betalen op de eindvervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de emittent en van de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag.

  • Uitgifte in Australische dollar (AUD), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen van AUD naar EUR.
  • Looptijd: 5 jaar
  • Jaarlijkse coupon van 6,75% (bruto, in AUD).
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in AUD 6,30% (bruto).

Dit schuldinstrument in vreemde munt is bestemd voor beleggers die op basis van hun kennis en ervaring in staat zijn het potentieel en de risico’s ervan in te schatten. Ze doen dit in het bijzonder via een vertrouwdheid met het wisselrisico en met de rentevoeten.