BNP Paribas Fortis Funding geeft obligaties op 3 jaar uit in Turkse lira

16 juni 2012

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding(LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot terugbetaling op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Turkse lira (TRY), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in TRY omgezet worden naar EUR.  De looptijd bedraagt 3jaar en er is een jaarlijkse coupon van 9,10% bruto, in TRY. Op basis van de uitgifteprijs van 101,375% bedraagt het actuarieel rendement in TRY 8,561% (bruto).

Met 75 miljoen inwoners en een bijzonder gunstige demografie heeft Turkije een enorme thuis- markt die nog in volle ontwikkeling is. Dankzij een uiterst soepele monetaire politiek groeide de Turkse economie vorig jaar met maar liefst 8%. De schaduwzijde was dat de inflatie helemaal ontspoorde en de beoogde exporttoename uitbleef. Om die reden probeert de Turkse centrale bank haar economie te ondersteunen met een actieve en soepele politiek. Zo verlaagde de centrale bank recent haar richttarief. Desondanks bestaat het gevaar dat de TRY nog een tijdlang een hoge volatiliteit zal kennen.

Eén van de belangrijkste risico’s van een belegging in TRY is zonder twijfel het toenemende tekort op de lopende rekening. De stijging van dit tekort heeft te maken met de stijgende olieprijzen en de energieafhankelijkheid van Turkije. Daarnaast speelt ook de sterke stijging van de invoer een rol. In de huidige context zouden deze twee elementen kunnen wegen op het ver- trouwen van de buitenlandse beleggers en bijgevolg ook op de koers van de TRY, die bijzonder gevoelig is voor een plotse stijging van risicoaversie.

Voor de belegger die gewend is aan risico blijft de TRY een interessante valuta om te diversifiëren. Ondanks de renteverlagingen in 2011 blijft het renteverschil met de eurozone groot en het ziet er bovendien niet meteen naar uit dat hier snel verandering in zal komen. (Bron: BNP Paribas Fortis)

Op 5 juni 2012, was 1 EUR 2,3006 TRY waard.

Om een coupure van 5.000 TRY te verkrijgen aan deze koers, zou u 2.173,35 EUR moeten betalen (vóór kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Turkse lira (naar 2,5562 TRY voor 1 EUR), krijgt u slechts 1.956,03 EUR voor uw coupure van 5.000 TRY. De waarde van uw kapitaal in euro zal dus gedaald zijn met 10%.

Omgekeerd zult u 2.390,63 EUR ontvangen voor uw coupure van 5.000 TRY als de waarde van de euro met 10% afneemt ten opzichte van de TRY (naar 2,0915 TRY voor 1 EUR). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben.

Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussen- komst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorhefing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat 20.020 EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een ’bijkomende heffing op roerende inkomsten’ van 4% verschuldigd op het hogere gedeelte. Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting. De modaliteiten betreffende de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing werden nog niet volledig bepaald door de Belgische fiscale administratie. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.