Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

BNP Paribas Fortis Funding geeft nieuwe obligaties uit in Noorse kroon

17 maart 2012

In detail

BNP Paribas Fortis Funding 4,60% NOK is een schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot terugbetaling op de eindvervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NOK omgezet worden naar EUR. De looptijd bedraagt 6jaar met een jaarlijkse coupon van 4,60% (bruto,in NOK). Op basis van de uitgifte prijs van101,875% bedraagt het actuarieel rendement in NOK 4,24% (bruto).

Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorhefing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat netto 20.020 EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een ”bijkomende heffing op roerende inkomsten” van 4 % verschuldigd op het hogere gedeelte, dat nog niet belast was aan 25%. Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting. De modaliteiten betreffende de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing werden nog niet vastgelegd door de Belgische fiscale administratie. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.