BNP Paribas Fortis Funding geeft nieuwe obligatie uit in Noorse kroon

26 juni 2011

Enkele kenmerken

  • Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich engageert om terug te betalen op de vervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag. 
  • Uitgifte in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NOK omgezet worden in EUR. 
  • Looptijd: 5 jaar.
  • Jaarlijkse coupon van 4,75% (bruto, in NOK). 
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in NOK 4,325% (bruto). 
  • Dit schuldinstrument dat in vreemde munt is uitgegeven, is bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn het potentieel en de risico’s ervan in te schatten. Dit gebeurt op basis van hun kennis en ervaring, onder andere door hun vertrouwdheid met het wisselrisico en met de rentevoeten.
  • De inschrijvingsperiode loopt van 24 juni (9 u.) tot en met 26 juli 2011 (16 u.).