Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen de spaarrente

22 oktober 2013

In detail

BNP Paribas Fortis verlaagt de rente van de  Online Spaarrekening Premium en de Spaarrekening Plus vanaf 31 oktober 2013.

De “Online Spaarrekening Premium” van BNP Paribas Fortis is een gereglementeerde spaarrekening met een basisrente van 0,40% (voorheen 0,50%) en een getrouwheidspremie van 1,10% (ongewijzigd), beide op jaarbasis en dit voor bedragen van meer dan 12500 euro.

De “Spaarrekening Plus” van BNP Paribas Fortis is een gereglementeerde spaarrekening met een basisrente van 0,40% (voorheen 0,50%) en een getrouwheidspremie van 1,10% (ongewijzigd), beide op jaarbasis en dit voor bedragen groter of gelijk aan 150000 euro.

Fintro verlaagt de rente van de Blue Select Spaarreking vanaf 31 oktober 2013.

De “Blue Select Spaarrekening” van Fintro is een gereglementeerde spaarrekening met een basisrente van 0,30% (voorheen 0,40%) en een getrouwheidspremie van 1,20% (voorheen 1,30%), beide op jaarbasis en dit voor bedragen van meer dan 12500 euro.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.