Bnp Paribas Fortis en Fintro verhogen de rente op de multitop kasbon

30 november 2010

In detail

Voor het eerste en het laatste jaar ontvangt u een coupon van 3,00% bruto , en voor de 3 tussenliggende jaren een coupon van 2,35% bruto (komt van 2,00%). Roerende voorheffing van momenteel 15%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor kasbons en termijnrekeningen

©Bankshopper.be