Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

BKCP verlaagt de rente van de spaarrekeningen

16 maart 2015

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt BKCP de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 16 maart 2015. De vermelde rentevoeten zijn geldig voor tegoeden vanaf 10.000 euro voor de Loyalty spaarrekening.

Excellence spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,50% (voorheen 0,65%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%) 

Loyalty spaarrekening 

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,75% (voorheen 0,95%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest