BKCP verlaagt de rente van de spaarrekeningen

30 november 2013

In detail

De Europese Centrale Bank heeft op 7 november haar belangrijkste rentevoet verlaagd naar een historisch dieptepunt van 0.25 procent. Deze renteverlaging heeft als doel bedrijven en consumenten ertoe aan te zetten meer geld uit te geven om de economie aan te wakkeren. In het aanhoudende klimaat van uiterst lage marktrentes dient BKCP Bank ook haar rentevoeten op spaarrekeningen aan te passen.  

Excellence spaarrekening

  • De basisrente wordt 1,10% (voorheen 1,20)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,25% (voorheen 0,30%)

Klassieke spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,40% (voorheen 0,50%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,25%

Loyalty spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,25% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,35%

Als het gedeponeerde bedrag van de loyalty spaarrekening minder bedraagt dan de minimuminlage van 10000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,10% aan basisrente en 1,35% aan getrouwheidspremie. 

De rentevoeten van de spaarrekening voor jongeren blijft ongewijzigd. Hier bedraagt de vergoeding op jaarbasis 1,20% aan basisrente en 0,50% aan getrouwheidspremie. 

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.