BKCP verlaagt de rente van de spaarrekeningen

1 september 2013

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt BKCP de rente van haar gereglementeerde spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 30 augustus 2013. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten, allen op jaarbasis.

Excellence spaarrekening

  • De basisrente wordt 1,20% (voorheen 1,30%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

Loyalty spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,40% (voorheen 0,50%)*
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,35%

*0,10% als het saldo van de rekening minder dan 10.000 EUR bedraagt.