Betalen we binnenkort opnieuw 4 procent of meer voor een woonlening?

6 Augustus 2018

De tarieven op de hypotheekmarkt hebben een absoluut dieptepunt bereikt. Een stijging van de hypotheekrentes lijkt dan ook onvermijdelijk.

Wie vandaag een woonlening op 25 jaar afsluit en kiest voor een vast tarief, betaalt een rente van gemiddeld 2,08 procent. Wie minder dan 80 procent van de marktwaarde van zijn woning leent, ziet het prijskaartje zelfs dalen tot gemiddeld 1,99 procent.

Inflatie aanzwengelen

Voor veel spaarders komt het niet langer als een verrassing dat men tegen bijzonder gunstige voorwaarden een woonlening kan afsluiten. Het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank is één van de belangrijkste oorzaken van de huidige lage rente.

De centrale bank koopt maandelijks 30 miljard euro aan schuldpapier op. De toezichthouder wil op deze manier de inflatie in de eurozone aanzwengelen. Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, mikt op een inflatie van net geen 2 procent.

Volgens een raming van Eurostat klokte de inflatie in de eurozone in juli af op 2 procent. De Europese Centrale Bank lijkt op het eerste gezicht geslaagd in haar opzet. Daarom heeft de centrale bank dan ook beslist om het opkoopprogramma per oktober af te zwakken tot 15 miljard euro per maand. Bedoeling is om het volledige opkoopprogramma stop te zetten in december 2018.

Waarom niet vroeger stopzetten?

Veel lezers zullen zich ongetwijfeld afvragen waarom Draghi en zijn team het opkoopprogramma nu al niet staken. De inflatie is immers gestegen tot het gewenste niveau. In een recente toelichting liet Draghi weten dat de lage rente nog altijd nodig is om de inflatie in de eurolanden structureel naar het gewenste peil van net geen 2 procent te brengen.

Ondanks recente inflatieopstoten is Draghi er nog niet van overtuigd dat er sprake is van een structurele stijging. “De recente stijgingen zijn voornamelijk het gevolg van de toegenomen energie- en voedselprijzen. Ik kijk liever naar het onderliggende beeld. Het is nog te vroeg om te zeggen dat de missie volbracht is”, liet de voorzitter van de Europese Centrale Bank in juli optekenen.

Stijging hypotheekrente lijkt onvermijdelijk

Hoe dan ook zullen de kredietnemers een rentestijging als eersten in hun portefeuille voelen. Van zodra de Europese Centrale Bank het opkoopprogramma stopzet, is de kans bijzonder groot dat de langetermijnrentes zullen stijgen. De banken baseren zich onder meer op de Belgische rentevoet (OLO) op tien jaar om de tarieven van hun woonkredieten te bepalen.

Vraag blijft hoe sterk de tarieven zullen stijgen. Sinds de start van augustus schommelt de OLO op 10 jaar rond 0,80 procent. Vijf jaar geleden was dat nog 2,60 procent. Toen betaalden kredietnemers gemiddeld 4,25 procent voor een lening op 25 jaar met een quotiteit hoger dan 80 procent. De OLO op 10 jaar moet met andere woorden nog stevig stijgen vooraleer het prijskaartje van een woonlening stijgt tot het niveau van weleer.

Hevige concurrentiestrijd

Voorts vinden meer en meer financiële spelers hun weg naar de hypotheekmarkt. Zo zagen we de afgelopen jaren onder meer de opkomst van de digitale woonkredieten. Met het aanbieden van zeer scherpe tarieven leggen spelers zoals Hello Bank en Keytrade Bank  de traditionele spelers het vuur aan de schenen. Wie vandaag bijvoorbeeld een hypothecaire lening op 25 jaar afsluit bij Keytrade Bank, betaalt een jaarlijks kostenpercentage van  1,84 procent als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Een quotiteit lager dan 80 procent is daar één van.

Door die hevige concurrentiestrijd is de kans bijzonder klein dat de hypotheekrentes plotsklaps hoge toppen zullen scheren. Een geleidelijke stijging van de tarieven lijkt realistischer.

En andere leningen?

Net zoals de woonkredieten zullen de andere leningen in de loop van volgend jaar heel waarschijnlijk (lichtjes) duurder worden. Denk onder meer aan de persoonlijke leningen, renovatieleningen en autoleningen.

Wie vandaag een persoonlijke lening afsluit, betaalt bij bijvoorbeeld de staatsbank Belfius een rente van 5,45 procent. Drie jaar geleden rekende de bank nog 10 procent aan. Hetzelfde zien we bij het merendeel van de andere kredietgevers. Zij hebben eveneens stevig in de prijzen gesnoeid sinds de Europese Centrale Bank in 2015 is gestart met het opkopen van schuldpapier. Het blijft weliswaar koffiedik kijken in hoeverre de tarieven volgend jaar zullen stijgen.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.