Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Beobank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

30 november 2013

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook Beobank de rente van haar gereglementeerde spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 3 december 2013. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten, allen op jaarbasis.

Gewone spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,45% (voorheen 0,50%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,15% (voorheen 0,25%)

Fidelity Plus spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,25% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie wordt 1,30% (voorheen 1,25%)

Als het gedeponeerde bedrag van de Fidelity Plus spaarrekening minder bedraagt dan de minimuminlage van 10000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,15% aan basisrente en blijft de getrouwheidspremie ongewijzigd.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.