Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Belfius lanceert Generation United Bon op 6 jaar

3 oktober 2012

Enkele kenmerken

Door te beleggen in de Belfius Generation United Bon 6 jaar – Step Up , zorgt u voor de gemeenschap. Belfius Bank verbindt zich ertoe om het ingezamelde geld bij voorrang te gebruiken voor projecten waar de jongere generatie of de senioren kunnen van genieten, zoals de bouw of de renovatie van scholen, rusthuizen, hospitalen.

De Belfius Generation United Bon 6 jaar – Step Up biedt u jaarlijks vooraf gekende coupons. Deze coupons worden hoger naarmate de looptijd vordert : u ontvangt op 5 november van ieder jaar tussen 2013 en 2018 een brutocoupon van respectievelijk 1,50 %, 2,00 %, 2,50 %, 3,00 %, 3,25 % en 3,50 %.

  • Inschrijvingsperiode: van 01-10-2012 tot en met 31-10-2012
  • Emittent: Belfius Bank NV
  • Uitgifteprijs: 100 %
  • Minimumbedrag: 250 EUR
  • Looptijd: 6 jaar
  • Bruto actuarieel rendement: 2,59 % 

Roerende voorheffing: 21 % op de coupons die in België worden uitgekeerd.Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20 020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20 020 EUR (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2012). Deze inkomsten moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting, tenzij de belastingplichtige heeft gekozen voor inhouding aan de bron van 4 % bijkomende heffing over de totaliteit van het uitgekeerde inkomen.