Belfius lanceert Generation United Bon op 3 jaar

4 november 2012

Enkele kenmerken

Door te beleggen in de Belfius Generation United Bon 3 jaar – Step Up , zorgt u voor de gemeenschap. Belfius Bank verbindt zich ertoe om het ingezamelde geld bij voorrang te gebruiken voor projecten waar de jongere generatie of de senioren kunnen van genieten, zoals de bouw of de renovatie van scholen, rusthuizen, hospitalen.

De Belfius Generation United Bon 3 jaar – Step Up biedt u vooraf gekende coupons. Deze coupons worden hoger naarmate de looptijd vordert : semestriële brutocoupons van respectievelijk 1,25 % op 07-06-2013, 1,55 % op 07-12-2013, 1,85 % op 07-06-2014, 2,15 % op 07-12-2014, 2,45 % op 07-06-2015 en 2,75 % op 07-12-2015 (eindvervaldag). De vermelde brutopercentages gelden op jaarbasis. De relevante interestperiode bedraagt telkens een semester, van 7 december tot en met 6 juni van het daaropvolgende jaar en van 7 juni tot en met 6 december van hetzelfde jaar.

  • Inschrijvingsperiode: van 02-11-2012 tot en met 30-11-2012
  • Emittent: Belfius Funding NV
  • Uitgifteprijs: 100 %
  • Minimumbedrag: 1000 EUR
  • Looptijd: 3 jaar
  • Bruto actuarieel rendement: 2,00 %

Roerende voorheffing: 21 % op de coupons die in België worden uitgekeerd.Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20 020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20 020 EUR (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2012). Deze inkomsten moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting, tenzij de belastingplichtige heeft gekozen voor inhouding aan de bron van 4 % bijkomende heffing over de totaliteit van het uitgekeerde inkomen.