Belfius lanceert de Prime spaarrekening

3 januari 2015

Belfius lanceert een nieuwe gereglementeerde spaarrekening vanaf 2 januari 2015. De Belfius Prime spaarrekening biedt een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 0,50%, beide op jaarbasis. De rekening kan in alle kantoren van de bank worden geopend. Er is geen minimuminleg en er zijn geen kosten voor het openen, sluiten en beheren van deze spaarrekening.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest