Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Bank van De Post lanceert Post Optima LEVEL

2 mei 2011

De hoofdkenmerken

  • Nettokapitaal 100% beschermd op de einddatum
  • Tot 12% per jaar
  • Mogelijkheid om een minimumklik van 1, 2, 3, 4 of 5% te krijgen
  • Looptijd van de investering: 8 jaar en 1 maand
  • Inschrijven mogelijk vanaf 1.000€
  • De jaarlijkse klik is definitief verworven en kan dus niet naar beneden worden bijgesteld
  • Geen roerende voorheffing op einddatum
  • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar
  • Vrije keuze van de begunstigde: bij overlijden vóór de einddatum

Waarom is investeren in Post Optima LEVEL interessant? Omdat uw opbrengst met deze beleggingsverzekering enkel kan stijgen, zonder te kunnen dalen. Dat komt door het ingenieuze kliksysteem. Dat laat u niet alleen van de beursstijgingen profiteren terwijl de dalingen u bespaard blijven, maar maakt ook een automatische minimumklik mogelijk.

Wat is er zo voordelig aan dat kliksysteem? Eerst en vooral kan de jaarlijkse klik nooit negatief zijn en is hij definitief verworven. Presteert de aandelenkorf een bepaald jaar wat minder, dan heeft dat geen invloed op de kliks van de voorgaande jaren. Een goede prestatie daarentegen kan de kliks van de volgende jaren beïnvloeden. Bedraagt de klik 1, 2, 3, 4 of 5%, dan kunt u de volgende jaren immers op een minimumklik van respectievelijk 1, 2, 3, 4 of 5% rekenen, hoe de aandelen ook evolueren. En dat is zoals gezegd nog maar een minimum, want de jaarlijkse klik kan oplopen tot 12%.

8 jaar en 1 maand, is dat niet lang? Hoe langer de looptijd, hoe meer jaren u uw voordeel kunt doen met deze investering. Elk jaar meer is immers een kans meer op een minimumklik, ook op die van 5%. En elk jaar meer is een kans meer om de jaarlijkse klik van 12% te behalen. Al die tijd hoeft u zich nergens om te bekommeren: het beheer wordt voor u gedaan. Terwijl u jaar na jaar de jaaropbrengst van uw investering kent en weet wat u op de einddatum mag verwachten. 

Een jaarlijkse klik? Elk jaar wordt de waarde van de klik als volgt bepaald: De evolutie van de 20 aandelen van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde. De individuele evoluties worden afgetopt op 12%. De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden prestaties. Hij kan oplopen tot 12% en kan niet lager zijn dan de verworven minimumklik.

Minimumklik? Zodra de jaarlijkse klik 1%, 2%, 3%, 4% of 5% bereikt, krijgt u de volgende jaren automatisch een klik van respectievelijk minstens 1%, 2%, 3%, 4% of 5%, hoe de aandelen ook evolueren.

Meerwaarde? De meerwaarde op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze loopt op van 0 tot 96%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds of via twitter

©Bankshopper.be