Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Bank van de Post lanceert Post Optima SECURE

21 maart 2011

Enkele kenmerken

  • Kapitaal 100% beschermd op de einddatum.
  • Meerwaarde: van minimaal 12% tot 64%.
  • Mechanisme waarmee u van de beursstijgingen profiteert terwijl de gevolgen van de dalingen beperkt blijven.
  • Looptijd van de investering: 8 jaar en 1 maand. Inschrijven mogelijk vanaf 1.000€.
  • Geen roerende voorheffing op einddatum. Wat verworven is, blijft verworven: een jaarlijkse klik kan nooit naar beneden bijgesteld worden.
  • Vrije keuze van de begunstigde: bij overlijden vóór de einddatum. 
  • Inschrijven kan t.e.m. 24 april, al vanaf 1.000€.

Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer. 2 Overeenkomstig het fiscale regime van toepassing op 01/03/2011 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.  Post Optima SECURE is een levensverzekering Tak 23 van AG Insurance NV.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be