Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Bank Nederlandse Gemeenten geeft nieuwe obligaties op 5 jaar uit in Australische dollar

6 april 2011

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door Bank Nederlandse Gemeenten. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt om terug te betalen op de vervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag.

  • Uitgifte in Australische dollar (AUD). Dit betekent dat er een wisselrisico is bij de omzetting van de bedragen in AUD naar EUR.
  • Looptijd van 5 jaar.
  • Jaarlijkse coupon van 6,125% (bruto, in AUD). 
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in AUD 5,684% (bruto).
  • Dit schuldinstrument dat in vreemde munt is uitgegeven, is bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn het potentieel en de risico’s ervan in te schatten. 

De inschrijvingsperiode loopt van 7 april (9 u.) tot en met 3 mei 2011 (16 u.). Een vervroegde afsluiting is evenwel mogelijk in bepaalde gevallen, zoals beschreven in het Prospectus.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be