Banca Monte Paschi lanceert spaarrekening ROC II

14 februari 2012

In detail

Banca Monte Paschi Belgio lanceert de ROC II spaarrekening. De Paschi Roc II is een gereglementeerde spaarrekening met een totale rente van 2,60% (basisrente 2.00% + 0.60 getrouwheidspremie – beiden op jaarbasis) en enkel voor nieuw kapitaal. Nieuwe klanten maar ook klanten die bij deze bank al een rekening hebben komen in aanmerking. Er kan slechts één bedrag gestort worden : € 100.000. Het geld mag niet afkomstig zijn van een andere spaarrekening bij deze bank (max. 3 maand op een rekening). Indien u minder dan € 100.000 stort zal het totale bedrag automatisch op de zichtrekening teruggestort worden. Stort u meer dan € 100.000, dan zal er enkel rekening gehouden worden met de maximum storting van € 100.000. De in de december 2011 gelanceerde Paschi ROC zal vanaf 15 februari niet meer aangeboden worden.

Tezelfdertijd verlaagt Banca Monte Paschi Belgio ook de rente van de BMPBTop en PaschiTomorrow spaarrekening. De basisrente van deze beide rekeningen daalt van 1,90% naar 1,65% op jaarbasis terwijl de getrouwheidspremie ongewijzigd blijft op 0,45%.

Banca Monte Paschi Belgio is de enige bank naar Belgisch recht van Italiaanse herkomst die in België actief is. De bank is sinds 1947 in België aanwezig en biedt zowel particulieren als Belgische en buitenlandse bedrijven en instellingen haar diensten aan. Banca Monte Paschi Belgio maakt deel uit van de groep Monte dei Paschi di Siena, waarvan de moedermaatschappij in 1472 werd gesticht. Deze bankgroep is in heel de wereld aanwezig en telt alleen al in Italië meer dan 3.000 agentschappen. De kredietwaardigheidsratings van de groep Monte dei Paschi di Siena daalden in oktober 2011 gevoelig. Zo verlaagde Moody’s de rating naar Baa1, Fitch naar BBB+ en Standard & Poors eveneens naar BBB+. Van een bank met een rating BBB wordt algemeen aangenomen dat ze gedegen maatregelen heeft genomen tegen lichte economische veranderingen, maar als de markt en het economisch klimaat echter te sterk verandert, dan zou dit de positie van de bank op de lange termijn kunnen schaden.

De tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij deze bank zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon door de Belgische depositogarantiebescherming. Ook kasbons op een effectenrekening uitgegeven door de bank vallen onder de depositogarantiebescherming.