Axa publiceert CREST rendementen voor 2012

10 januari 2013

Crest classic

Voor 2012 kent crest classic de gewaarborgde rentevoet toe, zoals in het contract vermeld, voor de verschillende schijven van de reserve. Zoals aangekondigd werd crest classic sinds 1 januari 2013 voor nieuwe inschrijvingen afgesloten.

Crest10, crest20 en crest20 neo

De klanten crest10, crest20 en crest20 neo genieten de gewaarborgde rentevoet zoals vermeld in hun contract voor de verschillende schijven van de reserve.

We vermelden specifiek de klanten die op een crest10 contract in 2004 hebben ingetekend. De rentevoet van 3% en 3,30% die zij indertijd hebben gekregen, liep op 31/12/2012 af. Rekening houdend met de huidige lage obligatierentevoeten is de nieuwe rentevoet voor een periode van 8 jaar vastgelegd op 0,65%.

Winsave

De winsave klanten (ex-winterthur) genieten een gewaarborgde rentevoet zoals in het contract vermeld.

Crest30

Voor 2012 biedt crest30 een rendement van 2,50%. Naar de toekomst toe blijft het beheer van het crest30 fonds zich verder toespitsen op de obligatiemarkt op korte en middellange termijn, en dit conform het beleggingsbeleid van het fonds.

De crest30 contracten waarop in 2002, 2003 en 2004 werd ingetekend, zijn in januari 2013 meer dan acht jaar oud en zijn dus vrij van roerende voorheffing.

Crest30 duo

Voor 2012 biedt ook crest30 duo een rendement van 2,50%. De formule crest30 duo werd in november 2009 gelanceerd. Het gekantonneerde fonds blijft in obligaties op middellange en lange termijn beleggen.

Crest40

De crest40 contracten krijgen een rendement van 2,25%. Crest40 werd in juni 2005 gelanceerd.Het fonds blijft in obligaties beleggen en is begonnen aan de verkorting van de looptijd van deze obligaties.