Axa naar top spaarklassement met I-plus welcome spaarrekening

24 februari 2011

In detail

Zowel nieuwe als bestaande klanten die tussen 1 maart en 30 april 2011 inbegrepen een nieuwe I-plus welcome rekening openen en er tijdens deze periode ‘vers geld’ op storten, genieten een hoge basisrentevoet van 2% op jaarbasis, gewaarborgd gedurende zes maanden. Deze basisrentevoet wordt aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,50% op jaarbasis. Onder ‘vers geld’ verstaan we elke storting die niet afkomstig is van gelden die op 15 februari 2011 al op een rekening op naam van de titularis of één van zijn gezinsleden bij AXA Bank stonden (gereglementeerde spaarrekening, termijnrekening, doel- of pre-invest rekening). Het saldo van de I-plus welcome rekening moet tussen 15.000 en 500.000 euro liggen. Met deze basisrentevoet van 2% gewaarborgd gedurende zes maanden vanaf de eerste storting en deze getrouwheidspremie van 0,50%, wettelijk gewaarborgd gedurende 1 jaar, behoort I-plus welcome opnieuw tot de top van de markt.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be