Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

AXA maakt spaaraanbod stuk transparanter

2 januari 2015

Axa Bank schaft vanaf 1 januari 2015 voor enkele vanaf haar spaarrekeningen de minimum inlage af die nodig was om de intrest te bekomen. Dit is het geval voor de I-plus spaarrekening en de spaarplus rekening. Een aanpassing met een duidelijk voordeel voor de spaarder. Verder verlaagt de bank de rente op haar I-plus rekening.

AXA I-Plus spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,30% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest