Axa lanceert nieuwe Certirente termijnrekening

2 november 2011

In detail

U geniet een brutorendement van 3% op jaarbasis, voor roerende voorheffing (momenteel 15%). Bovendien hebt u de garantie dat deze rentevoet gedurende de hele looptijd van 3 jaar onveranderd blijft. Om deze rentevoet te genieten, is een minimumstorting van 125 euro vereist. De maximumstorting bedraagt 500.000 euro per klant. Dit aanbod is van kracht sinds 1 november 2011 en kan op elk ogenblik worden herzien. U kunt uw interest jaarlijks opnemen of hem laten kapitaliseren, zodat hij op zijn beurt een bruto-interest van 3% op jaarbasis zal opbrengen. U beslist in alle vrijheid. U geniet de zekerheid van een gewaarborgd kapitaal en een vaste rentevoet. Bovendien betaalt u geen openingskosten, noch beheers- of verzendingskosten.