Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Axa lanceert nieuwe Certirente op 5 jaar

6 maart 2012

In detail

Met certirente, een termijnrekening van AXA Bank, geniet u een rendement van 3,15% bruto, gewaarborgd gedurende 5 jaar. Op de interest die u met een certirente termijnrekening verwerft, wordt een roerende voorheffing van momenteel 21% geheven. Er kan een bijkomende heffing van 4% per jaar op verkregen netto-interesten worden toegepast, afhankelijk van de globale fiscale situatie van de belastingplichtige op het vlak van roerende inkomsten. U hebt de garantie dat deze rentevoet gedurende de hele looptijd van 5 jaar onveranderd blijft. Om deze rentevoet te genieten, is een minimumstorting van 125 euro vereist. De maximumstorting bedraagt 500.000 euro per klant. Dit aanbod is van kracht op 5 maart 2012 en kan op elk ogenblik worden herzien. U kunt uw interest jaarlijks opnemen of hem laten kapitaliseren, zodat hij op zijn beurt een bruto-interest van 3,15% op jaarbasis zal opbrengen.