AXA Bank verlaagt de spaarrente

2 december 2013

In detail

Vanaf 1 december 2013 past AXA Bank de tarieven van enkele spaarrekeningen aan. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Spaarplus spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,40% 
  • De getrouwheidspremie wordt 0,80% (voorheen 1,00%)

Als het gedeponeerde bedrag minder bedraagt dan de minimuminlage van 15000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,40% aan basisrente en 0,15% aan getrouwheidspremie.  

I-Plus premium spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,50% 
  • De getrouwheidspremie wordt 1,05% (voorheen 1,20%)

Als het gedeponeerde bedrag minder bedraagt dan de minimuminlage van 25000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,40% aan basisrente en 0,45% aan getrouwheidspremie. 

Start2bank spaarrekening

  • De basisrente wordt 1,25% (voorheen 1,35%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,40%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.