Axa bank Certirente : 3% gewaarborgd gedurende 4 jaar

2 Januari 2011

In detail

U geniet een brutorendement van 3% op jaarbasis, voor roerende voorheffing (momenteel 15%). Bovendien hebt u de garantie dat deze rentevoet gedurende de hele looptijd van 4 jaar onveranderd blijft. Om deze rentevoet te genieten, is een minimumstorting van 125 euro vereist. De maximumstorting bedraagt 500.000 euro per klant. Dit aanbod is van kracht op 3 januari 2011 en kan op elk ogenblik worden herzien. U kunt uw interest jaarlijks opnemen of hem laten kapitaliseren, zodat hij op zijn beurt een bruto-interest van 3% op jaarbasis zal opbrengen. U geniet de zekerheid van een gewaarborgd kapitaal en een vaste rentevoet. Bovendien betaalt u geen openingskosten, noch beheers- of verzendingskosten.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen met een duurtijd van minder dan 1 jaar

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen met een duurtijd tussen 1 en 5 jaar

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen met een duurtijd tussen 6 en 10 jaar

De vergelijkingstabel voor step up termijnrekeningen

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be