Argenta wijzigt de tarieven voor woonkredieten

8 januari 2009

Argenta bank wijzigt met ingang van 9 januari 2009 de tarieven van haar woonkredieten. Ook Argenta volgt nu ook de dalende trend van de rente voor woonkredieten. Argenta past zowel haar basistarief aan als haar profijttarief. Om van het profijttarief te kunnen genieten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer inlichtingen kan u vinden op de website van Argenta bank.

U kunt het huidige tarief voor hypothecaire lening raadplegen.

Bron: website Argenta bank

©Bankshopper.be