Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Argenta verlaagt de rente van spaarrekening e-spaar

26 juli 2015

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Argenta de rente van haar spaarrekening e-spaar. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 23 juli 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Argenta E-spaar

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,50% 
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,20%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest