AFER publiceert TAK 21 rendement voor 2012

16 januari 2013

Afer waarborgfonds

De gegarandeerde rentevoet in 2013 voor stortingen zal 1,20% bedragen. Het nettorendement voor Afer waarborgfonds in 2012 bedraagt 3,45%. Het rendement van de 3,45% is na aftrek van de beheerskosten.