Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Actie ‘Overdracht van effecten’ bij Delta Lloyd Bank

22 april 2012

In detail

Nog tot 1 juni 2012 kan u genieten van de actie ‘overdracht van effecten' bij Delta Lloyd Bank. Als u effecten overdraagt voor een totale waarde van minstens 10 000 EUR, dan profiteert u tijdens de actieperiode van drie voordelen. Delta Lloyd Bank betaalt u de overdrachtskosten terug (gevorderd door de bank die wordt gevraagd uw effecten over te dragen) ten bedrage van 30 EUR (btw inbegrepen) per ISIN-code (identificator eigen aan elk effect). De kosten die uw bank effectief zal aanrekenen voor een overdracht van effecten kan u hier bekijken. De overdrachten van effecten naar een Delta Lloyd Bank-effecten-rekening tijdens de actie, geven u recht op een overdrachtspremie die varieert afhankelijk van de totale waarde van de overgedragen effecten. Deze premie kan oplopen tot 1750 euro. Voor alle effecten op uw Delta Lloyd Bank-effectenrekening (effecten in bewaring gegeven vóór de actie EN effecten overgedragen tijdens de actie) hoeft u geen bewaarloon te betalen gedurende minstens één jaar.  De effecten die voor de actie in aanmerking komen zijn: (euro-)obligaties, staatsbons, kasbons en deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (zoals beveks/sicavs en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) waarvan de ISIN-code (identificator eigen aan elk effect) begint met BE, LU, FR, NL of XS en waarvan de eindvervaldag minstens twee maanden later valt dan de effectieve overdracht van deze effecten naar uw Delta Lloyd Bank-effectenrekening. De effectenrekening en de actie ‘Overdracht van effecten' zijn voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten.