Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Actie op de Super 5, Super 6 en Super 7-kasbons bij Crelan

1 oktober 2013

In detail

Van 1 oktober tot 30 november 2013 zet Crelan de kasbons Super 5, Super 6 en Super 7 in de kijker met een verhoogde rentevoet. De actie geldt voor nieuw geld. Crelan behoudt zich het recht voor om deze actie vervroegd af te sluiten.

De super 5 kasbon is een kasbon met een looptijd van 5 jaar en met een progressieve rente. Dit wil zeggen dat de rentevoet stijgt met de tijd. De intresten worden jaarlijks uitbetaald en zijn niet kapitaliseerbaar. Het actuarieel brutorendement van de super 5 kasbon bedraagt 2,19% (voorheen 1,98%).

De super 6 kasbon is een kasbon met een looptijd van 6 jaar en met een progressieve rente. Dit wil zeggen dat de rentevoet stijgt met de tijd. De intresten worden jaarlijks uitbetaald en zijn niet kapitaliseerbaar. Het actuarieel brutorendement van de super 6 kasbon bedraagt 2,31% (voorheen 1,99%).

De super 7 kasbon is een kasbon met een looptijd van 7 jaar en met een progressieve rente. Dit wil zeggen dat de rentevoet stijgt met de tijd. De intresten worden jaarlijks uitbetaald en zijn niet kapitaliseerbaar. Het actuarieel brutorendement van de super 7 kasbon bedraagt 2,53% (voorheen 2,14%).

Op de intrest van deze kasbon betaalt u 25% roerende voorheffing. Als u particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting. Sinds 2008 worden alle kasbons (maar ook bv. aandelen en obligaties) gedematerialiseerd en op een effectenrekening verzameld.