Achtergestelde Certificaten bij Landbouwkrediet

5 oktober 2010

In detail

De coupons van het certificaat op 10 jaar bieden jaarlijks 4,10 %* , en dat 10 jaar lang. De coupons van het certificaat op 8 jaar bieden de eerste twee jaar 2,00 %*, de volgende twee jaar 3,00 %*, daarna twee jaar 4,70 %* en de laatste twee jaar 6,50 %*. Dat komt neer op een bruto actuarieel rendement van 3,91 %*.  Alle eigenschappen van de achtergestelde certificaten zijn vanaf het begin gekend: rente, duur en uiteindelijk rendement. Het kapitaal wordt voor 100 % terugbetaald op de eindvervaldag. Het achtergestelde karakter betekent dat de houder van het certificaat, in het geval van faillissement van de uitgever (Landbouwkrediet), pas zal vergoed worden na de andere schuldeisers. Het achtergestelde karakter van de certificaten wordt door Landbouwkrediet gecompenseerd door een hogere rente. Uw interesten worden elk jaar uitbetaald. Uw certificaat wordt geplaatst op een effectenrekening bij Landbouwkrediet. De achtergestelde certificaten genieten niet van de garantie van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten voorzien in de wet van 17 december 1998.  De prospectus van 10/11/2009 (goedgekeurd door de CBFA) en de definitieve uitgiftevoorwaarden zijn beschikbaar in alle agentschappen van Landbouwkrediet of op www.landbouwkrediet.be. Raadpleeg deze twee documenten voor elke inschrijving. Voor de certificaten van 8 en 10 jaar is het bruto actuariële rendement respectievelijk 3,91 % en 4,10 %. * Onderworpen aan 15 % roerende voorheffing.
 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be