ABN Amro Bank obligatie 3,75% in Zweedse kroon

19 Februari 2012

In detail

ABN Amro Bank (NL) SEK 3,75% 2018 is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN Amro Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 3,75% bruto gedurende 6 jaar. Actuarieel brutorendement in SEK van 3,47% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%). Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde in SEK terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot Zweedse kroon.