Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

ABK-bank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

3 april 2015

Vanaf 2 april 2015 past ABK-bank de tarieven van haar spaarrekeningen aan. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,30%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,15%

Spaarrekening Plus

  • De basisrente wordt 0,30% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,30% (voorheen 0,40%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest