Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Aantal kredietnemers met een betalingsachterstand stijgt met 2,5 %

19 januari 2011

In detail

Eind 2010 bevat de Centrale de gegevens van 4 963 644 personen en 8 253 320 kredieten, een stijging met respectievelijk 1,3 % en 1,2 %. In de loop van het jaar werden 1 513 652 nieuwe kredietovereenkomsten geregistreerd. Deze toename met 2,4 % is uitsluitend te danken aan het succes van het hypothecair krediet. In 2010 werden 20,7 % meer hypothecaire kredieten aan particulieren toegekend dan in 2009 (350 398 contracten), terwijl het aantal nieuwe consumentenkredieten met 2,0 % is afgenomen (1 163 254 contracten). Globaal genomen kunnen de vaststellingen die in 2009 werden gedaan, doorgetrokken worden naar 2010. Consumenten ondervinden nog volop de impact van de economische crisis en zien zich in toenemende mate met betalingsmoeilijkheden geconfronteerd, hetgeen duidelijk blijkt uit volgende kerncijfers: 

  • Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand stijgt met 2,5 % tot 365 374 personen. 
  • Het aantal kredietovereenkomsten met een openstaande betalingsachterstand neemt met 3,3 % toe tot 448 725 contracten. 
  • Het totale achterstallige bedrag groeit met 0,26 miljard euro aan tot 2,42 miljard euro. De stijging is bij de hypothecaire kredieten meer uitgesproken dan bij de consumentenkredieten. 
  • Er werden 123 704 nieuwe betalingsachterstanden geregistreerd, ongeveer evenveel als in 2009. 
  • Het aantal collectieve schuldenregelingen neemt met 11,5 % toe tot 87 125. 
  • Er werden 17 864 nieuwe aanvragen tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling opgenomen, oftewel 1 960 meer dan in 2009.

Het uitstaand achterstallig bedrag groeit net zoals vorig jaar veel sneller dan het aantal uitstaande wanbetalingen. Dit betekent dat niet alleen meer mensen met betalingsmoeilijkheden worden geconfronteerd, maar vooral dat bestaande betalingsmoeilijkheden groter worden en dus ook het risico om in een toestand van reële overmatige schuldenlast terecht te komen. Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat steeds meer mensen een beroep doen op de procedure van collectieve schuldenregeling. De Centrale werd in 2010 door de kredietgevers meer dan 12 miljoen keer geraadpleegd. Er werden ook 181 062 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen, een stijging met 15,6 % die uitsluitend het gevolg is van de mogelijkheid die de Bank sinds 2009 aanbiedt om de Centrale te raadplegen via internet aan de hand van de elektronische identiteitskaart.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be