7 tips bij de overdracht van een effectenrekening

2 september 2014

Overweeg een overdracht van effecten alleen maar als het niet anders kan. Als uw effecten bij uw huidige bank binnenkort vervallen wacht u beter nog even om van bank te veranderen.

Vraag uw huidige financiële instelling om contact op te nemen met uw nieuwe bank. Bezorg beide banken, zowel uw huidige als de overnemende bank en lijst met daarop uw naam en voornaam, uw contactgegegevens (e-mailadres en telefoonnummer), de naam van de effecten die u zal transfereren (indien gekend : het symbool en ISIN code) en de hoeveelheid. Maak ook duidelijk of het over een allesomvattende of gedeeltelijke overdracht gaat.

Vraag aan de overnemende bank of ze wel degelijk alle effecten zal aanvaarden. Bepaalde financiële instellingen aanvaarden bepaalde effecten immers niet of er dient een minimum waarde per effect te worden gerespecteerd. Ook de munteenheid van de effecten kan voor sommige banken van belang zijn.

Op DEGIRO na rekent geen enkele bank kosten aan om effecten te ontvangen. Tegelijk hanteert elke bank wel haar eigen kostenstructuur om een overdracht van effecten te realiseren. Bovendien kunnen deze kosten variëren volgens de markt waarop de effecten genoteerd staan. U kunt dus beter vooraf nagaan bij uw bank welke kosten zij zal aanrekenen voor de overdracht van uw effecten. Doet dit voor u de opdracht geeft, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Check regematig bij de oude en nieuwe bank hoever ze staan met de aanvraag.

Onderhandel met uw nieuwe bank over een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de overdrachtskosten. Heel wat banken betalen de overdrachtskosten onder bepaalde voorwaarden terug en betalen nog een bijkomende premie voor uw transfert. Speel dit uit in de gesprekken met uw nieuwe bank.

Schenk effecten met een geringe waarde (binnen uw bank) aan een goed doel. Zo kan u de overdrachtskosten van die ‘ waardeloze’ effecten vermijden. 

Met onze vergelijkingsmodule kan u nagaan welke kosten banken aanrekenen.