4% op een termijnrekening van 12 maanden bij Citibank

5 juli 2009

In detail

Vanaf 6 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009 (behoudens vervroegde afsluiting) kan u intekenen op een termijnrekening van 12 maanden aan 4% brutorente (hetzij 3.40% op jaarbasis na aftrek van 15% roerende voorheffing) of een termijnrekening op 6 maanden aan 3.50% brutorente ( hetzij 2.97% op jaarbasis na aftrek van 15% roerende voorheffing).

Enkele van de voorwaarden om aan deze actie te kunnen deelnemen zijn:

  • Een minimumstorting van 10000 euro
  • Een maximumstorting van 100000 euro
  • Slechts één rekening per fiskaal inkomen
  • Enkel voor nieuw geld van bestaande of nieuwe klanten

Uitzonderlijk aanbod?

Zowel voor de termijnrekening op 6 maanden als voor de termijnrekening op 12 maanden biedt Citibank de hoogste rente die er op dit ogenblik (06/07/2009) op de belgische markt te vinden is.

Meer info

De website van Citibank

Overzicht van de rentestanden van de termijnrekeningen

Citibank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Citibank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be