Nieuwe voorwaarden voor spaarverzekeringen van Patronale Life vanaf 1 januari 2013

In detail

Patronale Life maakt de nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor haar spaarverzekeringen (tak 21) bekend. Deze nieuwe voorwaarden zullen geldig zullen zijn vanaf 1 januari 2013. Zowel voor het product Fructisafe, Starfix en Safe 21 zal de gewaarborgde rente 2,40% bedragen. Voor het product secure 21 blijft de gewaarborgde intrestvoet voor de volledige duur van de verzekering 1,65%. De aanvullende rente voor 2013 wordt 1,00%.

Patronale Life is een kleine, slimme levensverzekeringsmaatschappij die haar klanten bijstaat in de opbouw van hun vermogen. Patronale Life biedt verzekeringen met gewaarborgd kapitaal en intrest aan (Tak 21 en Tak 26), alsook verzekeringen verbonden aan fondsen (Tak 23). Daarbij wordt de maatschappij geruggesteund door haar fundamentele waarden en unieke troeven. De keuze voor en ervaring met vastgoed en vastrentende beleggingen bijvoorbeeld. Of haar doordacht kosten- en distributiebeleid. Omdat Patronale Life kan bogen op bijna een eeuw ervaring met hypotheken en beheer van spaargelden, heeft ze een solide basis uitgebouwd. Patronale Life beantwoordt immers aan de allerhoogste solvabiliteitseisen van de Autoriteit voor Financiële diensten en markten (FSMA). Franjes zijn aan haar niet besteed. Zo wordt bewust niet voor een agressieve marketing gekozen en wordt met onafhankelijke inspecteurs en makelaars gewerkt. Een strategie die zorgt voor een zuinig kostenplaatje, en dus meer rendement. Dat deelt de maatschappij graag met haar partners en klanten.

Alle spaarverzekeringen met elkaar vergelijken en intekenen aan lage instapkosten kan via onze handige vergelijkingstabel.