Nieuwe voorwaarden voor Spaarrekening Plus van Ethias

In detail

De Plus spaarrekening van Ethias Bank

De basisrentevoet voor de Plus Spaarrekening stijgt van 2,00 % naar 2.30%. De getrouwheidspremie gaat van 1.00% naar 0.60%.

Meer info

De website van Ethias

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Ethias valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Ethias Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be