Nieuwe voorwaarden voor multitop kasbon van Fintro

In detail

De looptijd van deze kasbon is 5 jaar. Voor het eerste jaar en het laatste jaar ontvangt u een coupon van 3,00% bruto  en tussen beide, 3 jaarlijkse coupons van 2,50% bruto.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.fintro.be

Overzicht : termijnrekeningen

Depositogarantiefonds : België