Nieuwe vastrentende obligatie bij Dexia

Enkele kenmerken

  • Inschrijvingsperiode: van 01-08-2011 tot en met 31-08-2011 vóór 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 07-09-2011. De emittent heeft het recht de uitgifte te annuleren, afhankelijk van de marktvoorwaarden, tot 5 werkdagen vóór de betaaldatum. De emittent of de garant zullen de beleggers op de hoogte houden van deze annulatie. 
  • Emittent: Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV. Garant: Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S&P: A, outlook negative / Moody’s: A3, stable outlook / Fitch: A+, stable outlook).
  • Looptijd: van 07-09-2011 tot 07-09-2015.
  • Coupons: jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk 2,25 % het 1e jaar, 2,75 % het 2e jaar, 3,25 % het 3e jaar en 4 % het 4e jaar betaalbaar op 07-09 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2012 en 2015.
  • Bruto actuarieel rendement: 2,93 %. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,4 % en is berekend vóór roerende voorheffing. 
  • Uitgifteprijs: 100,40 %.
  • Coupures van 1 000 EUR.
  • Uitstap op eindvervaldag: geen kosten.