Nieuwe uitgite van Staatsbons – wat zijn de alternatieven?

Een Staatsbon is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon voor de particuliere belegger. Het is een belegging die door de Belgische Schatkist wordt uitgegeven en kan het best vergeleken worden met een kasbon die door een financiële instelling wordt uitgegeven.

Tijdens de inschrijvingsperiode kan u contact opnemen met uw financiële instelling of surfen naar de website van de Grootboeken die uw inschrijving op naam kosteloos beheert. Ieder jaar worden de interesten op uw rekening gestort. Op de eindvervaldag worden de interesten van het laatste jaar en het kapitaal a pari (100%) op uw rekening gestort.

De Belgische Schatkist geeft vier keer per jaar Staatsbons uit: in maart, juni, september en december. De staat beslist per uitgifte op welk soort Staatsbon de particuliere belegger kan intekenen, welke coupon hij zal krijgen en wat de uitgifteprijs is. Deze keuze gebeurt in functie van de marktomstandigheden. De meest courante looptijden zijn 3 jaar, 5 jaar en 8 jaar.

Gezien het huidige klimaat van lage rentevoeten en de wens om een iets hogere rentevoet te bieden, heeft de Schatkist beslist een nieuw type Staatsbon uit te geven. Deze Staatsbon zal een iets langere looptijd hebben – 10 jaar – dan de traditionele Staatsbon van 8 jaar.

Per uitgifte kunt u tijdens een beperkte periode inschrijven op een nieuw uitgegeven Staatsbon. Buiten deze inschrijvingsperiode kunt u een Staatsbon kopen op de secundaire markt, met name op de Brusselse beurs. In dit geval ligt de aankoopprijs niet vast. De Staatsbon wordt uitsluitend in gedematerialiseerde vorm uitgegeven (niet leverbaar, dus op een effectenrekening) in coupures van 100 euro én in veelvouden van 100 euro. De intresten van een Staatsbon zijn onderworpen aan 27% roerende voorheffing en worden jaarlijks op uw opbrengstrekening gestort.

Staatsbon 10 jaar

  •     Bruto-rentevoet: 0,60%
  •     Netto-rentevoet: 0,44%
  •     Uitgifteprijs: 100,00%
  •     Inschrijvingsperiode: van 24 februari 2016 tot en met 3 maart 2016
  •     Betaaldatum: 4 maart 2016

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap van de Schuld.

Zo beschermt u uw spaargeld tegen verdere rentedalingen

Ben je op zoek naar een hoger rendement voor je spaargeld? Dan overweeg je misschien best (een deel van) je geld vast te zetten op een termijnrekening. Er zijn echter wel een aantal zaken waar je op moet letten.

Normaal gesproken krijg je op een termijnrekening een hogere rente dan op een spaarrekening. Je zet je geld immers voor een bepaalde tijd vast, waardoor de bank meer zekerheid heeft over hoe lang ze kan beschikken of je spaargeld. Daar tegenover staat een hogere rente. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente.

Op dit moment bieden steeds meer banken juist een lagere rente op termijnrekening dan op een spaarrekening. Vooral bij de grote banken, zoals BNP Parisbas Fortis, ING, KBC en Belfius merk je grote verschillen. Je moet je geld bij deze bank soms wel tien jaar vastzetten wil je een hogere rente krijgen dan op je spaarrekening en dan nog is het verschil heel klein. Gelukkig zijn er nog steeds banken waarbij het wel loont om een termijnrekening af te sluiten. Het is dus echt belangrijk goed te vergelijken voor je besluit of je spaargeld vastzetten voor jou rendabel is of niet.

Behalve naar het huidige niveau van de spaarrentes moet je ook kijken naar de renteverwachtingen. Verwacht je dat de spaarrente binnenkort gaat stijgen, dan kun je beter even wachten met je spaargeld vastzetten.

Maar als je verwacht dat de spaarrentes gaan dalen, is een termijnrekening wel het overwegen waard. Zelfs als de spaarrentes laag zijn, gaat dit nog steeds op. Is de verwachting dat de spaarrentes nog verder gaan dalen, dan kan een termijnrekening een goed middel zijn om je spaargeld te beschermen tegen deze verdere rentedalingen. Kies in dit geval wel voor een korte looptijd. Bij lage rentestanden is de kans immers groot dat over een aantal jaar de rentes weer gaan stijgen. Of je spaargeld vastzetten verstandig is, hangt ook af van waar je het geld voor wilt gebruiken. Het geld op een termijnrekening kun je niet tussentijds opnemen. Je moet dus echter zeker weten dat je het geld tijdens de looptijd niet nodig hebt.

Waar de beste rente voor termijnrekening met korte looptijd?

Op basis van een analyse van alle termijnrekeningen op datum van 22 februari 2016 geeft MeDirect de hoogste netto opbrengst die u vandaag op de Belgische markt kan vinden voor een termijnrekening met een korte looptijd. Voor een termijnrekening op één jaar bedraagt de netto opbrengst 1,02%. Voor een termijnrekening op 2 jaar 1,10% per jaar en tenslotte voor een termijnrekening op 3 jaar, 1,31% per jaar. Van deze opbrengst is de roerende voorheffing van momenteel 27% reeds afgehouden.

Alle tegoeden bij MeDirect vallen onder het waarborgfonds van België en kennen een bescherming tot 100.000 euro per persoon. Meer informatie kan u vinden in onze vergelijkingstabel voor termijnrekeningen of op de website van MeDirect.